ÖZGÜRLÜK MÜ, GÜVENLİK Mİ?

ÖZGÜRLÜK MÜ, GÜVENLİK Mİ?

Günümüzde, pek çok ülke tarafından, defaatle tartışılan konulardan biri de ‘insanın özgürlüğü mü önceliklidir, yoksa güvenliği mi?’ sorusudur. Bu konu, birçok makale yazdırmış hatta kanun ve anayasal düzenlemelerde büyük rol oynamıştır. Gerek ulusal gerek de uluslararası hukukta insanın özgürlüğü anlaşma ve kanunlarla güvence altına alınmıştır. Esasen özgürlük, demokratik bir hukuk devletinin olmazsa olmazıdır. Tabii her durumun olduğu gibi bu durumun da istisnası vardır. Özgürlüğün istisnası ise güvenliktir. Peki, güvenlik, özgürlükten vazgeçmek midir?

ÖZGÜRLÜK-GÜVENLİK İLİŞKİSİ

Özgürlük, kişinin engellenmeden ya da herhangi bir sınıra tabi tutulmadan istediğini seçebilmesi ve yapabilmesi durumudur. Özgür bireyler; kendilerini daha rahat ifade edebilir, kendi seçimlerinin sonucunu yaşayabilirler.

Güvenlik ise; toplum yaşamında yasal düzenin aksamadan yürütülmesi, kişilerin korkusuzca yaşayabilmesi durumudur.[1] Bir toplumun güvenliğinden devlet sorumludur. Devlet; polis, jandarma vb. kolluk kuvvetleri aracılığıyla toplumun huzur, güvenlik ve esenliğini sağlamaya çalışır. Nitekim güvenliğin olmadığı bir yerde pek ala özgürlük de olmayacaktır.

 Aslında özgürlük ve güvenlik kavramları birbirlerinin zıttı değil bilakis birbirlerinin tamamlayıcısıdır. Bir toplum kendini ne kadar güvende hissederse bir o kadar özgürlüğü tatmış olur. Yani özgürlük, kuralları yakıp yıkarak elde edilen bir durum değil, huzur ve güvenlik içinde korkmadan seçim yapabilmektir. Güvenli bir toplum aynı zamanda özgür insanları bünyesinde barındırabilir.

Güvenlik gerekçesiyle, bazen medya ve sosyal platformlarda, kolluk kuvvetleri bazı hak ve özgürlükleri kısıtlamaktadır. Bu durum ölçülü olmak suretiyle normaldir ve özgürlüğün önüne geçilmiş olmaz. Fakat bu sınır aşılırsa, güvenlik gerekçesiyle topluma sürekli müdahalelerde bulunulursa tıpkı bir çocuğun yere düşmesinin ebeveyn tarafından her defasında engellenmesi durumunda çocuğun gelişiminin sekteye uğrayacağı gibi, sınırı aşan müdaheleler o toplumun ve bireylerin özgürlüğüne zarar verir. Kısaca demokratik bir hukuk devletiyle bağdaşmayan sonuçlar ortaya çıkar.

Nitekim 2709 Sayılı Anayasamızın 13.maddesinde temel hak ve özgürlüklerin sadece bazı sebeplerle ve yalnızca kanunla sınırlandırılabileceği söylenmiş ve hemen akabinde 14.maddede ise hak ve hürriyetlerin hiçbir zaman; devletin ve milletin bütünlüğünü bozacak, demokratik ve laik cumhuriyeti ortadan kaldıracak faaliyetlerde kullanılamayacağı ve devlete veya kişilere, anayasayla tanınan temel hak ve hürriyetlerin yok edilmesini veya anayasada belirtilenden daha geniş şekilde sınırlandırılmasını amaçlayan bir faaliyette bulunmayı mümkün kılacak şekilde yorumlanamayacağı  belirtilmiştir.

GÜVENLİ TOPLUM- ÖZGÜR BİREY

Toplumdaki güven ortamının sağlanmasındaki amaç, aslında bireylerin özgürlüklerini güvence altına almaktır. Güvenlik ve özgürlük her koşulda karşı karşıya değildir. Örneğin doğuda PKK terör örgütünün okulları yakıp yıkması, öğretmenleri tehdit ve şiddetle eğitimden alıkoymak istemesi, oradaki öğrencilerin eğitim hak ve özgürlüğünü kısıtlamaktadır veyahut yine son zamanlarda sıkça karşılaştığımız sağlık çalışanlarına şiddet uygulanması, ambulanslara yol verilmeyip önünün kesilmesi sağlık özgürlüğünde mahrumiyete sebep olmaktadır. Görüldüğü gibi güvenliğin olmadığı her alanda özgürlük de yoktur. Özgürlük güvenlikle var olmuştur.

Sonuç olarak özetlemek gerekirse; güvenlik ve özgürlük denge sağlandığı müddetçe muhteşem bir ikilidir. Devlet, güvenlik konusunda ölçüyü aşarak özgürlüğü kısıtlamazsa veya özgürlüğü kısıtlamamak adına güvenliği hiçe saymazsa hem bireyler özgür olacak hem de güvenli bir toplum var olacaktır.

Kaynakça

ÇELİK, A. (9 TEMMUZ 2015). ÖZGÜRLÜK VE GÜVENLİK BAĞLAMINDA İÇ GÜVENLİK PAKETİNDE YER ALAN BAZI MADDELERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ. DERGİPARK, 235-238.

SEMERCİ, B. (2013, Kasım 18). bengisemerci. bengisemerci.com: http://www.bengisemerci.com adresinden alındı

wikipedia. (2011, Mayıs 11). tr.m.wikipedia.org. WİKİPEDİA: http://www.wikipedia.org adresinden alındı

Yılmaz, E. A. (2016). Güvenlik Özgürlük Dengesi Bağlamında Türkiye’deki İç Güvenlik Paketi Tartışmaları. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi , 136-138.


[1] Tr.m.wikipedia.org

Ebrar Uysal

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hukuk Fakültesi 3. Sınıf Öğrencisi

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir